Facket direkt facketdirekt.nu

Det fackliga uppdraget och det fackliga intresset

Organisationsfrågor Det viktigaste för den fackliga styrkan är att ha ett stort antal medlemmar som vill organisera sig fackligt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nästan lika viktigt är det att en stor del av medlemmarna även vill ta på sig fackliga uppdrag och som förtroendevalda leda det dagliga fackliga arbetet på arbetsplatserna. 

Den tredje delen i 2011 års Röster om facket och jobbet visar att viljan att ta på sig fackliga förtroendeuppdrag alltjämt är hög.

Trots att antalet medlemmar minskat de senaste åren har antalet fackligt förtroendevalda ändå ökat något.

Tredje delen av LOs rapportserie Röster om facket och jobbet 2011.