Facket direkt facketdirekt.nu

Fackligt förtroendevalda efter födelseland

Organisationsfrågor Den tredje delen av 2011 års Röster om facket och jobbet - Det fackliga uppdraget och det fackliga intresset handlar främst om synen på det fackliga uppdraget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Där redovisas hur många av de fackligt anslutna som har fackliga förtroendeuppdrag. Dessa redovisas efter klass, kön, ålder och fackförbund – men inte efter födelseland. Detta åtgärdas i med denna rapport.

Del 3b av LOs rapportserie Röster om facket och jobbet 2011.