Facket direkt facketdirekt.nu

Friheter och förmåner i arbetet och upplevd klasstillhörighet

Anställningsvillkor Den femte delen av Röster om facket och jobbet handlar om friheter och förmåner i arbetet samt upplevd klasstillhörighet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Friheter i arbetet

Arbetare har genomgående mindre frihet i arbetet än tjänstemän. Det gäller friheter i såväl arbetets utförande, arbetstid som rast och privatliv. Exempelvis har endast 37 procent av LO-medlemmarna friheten att själva välja arbete nästa timme medan 66 respektive 69 procent av TCO- och SACOmedlemmarna har det. 

Förmåner i arbetet

Förutom själva lönen så kan anställda ha andra typer av förmåner i arbetet. Det kan gälla såväl stort som smått, från gratis kaffe eller frukt till leasingbil eller vinstandelar. Och liksom för friheterna i arbetet varierar även förmånerna i arbetet mellan såväl arbetare och tjänstemän som mellan kvinnor och män. Nästan samtliga förmåner, som här undersöks, gäller i mindre grad LO-medlemmarna än TCO- och SACO-medlemmar liksom i mindre grad kvinnor än män.

Upplevd klasstillhörighet – arbetare eller tjänsteman

Av samtliga LO-medlemmar uppger 91 procent att de känner sig som arbetare medan 6 procent känner sig som tjänstemän. Även en stor del av såväl TCO- som SACO-medlemmarna uppger att de känner sig som arbetare. Bland TCO-medlemmarna är det hela 34 procent som känner sig som arbetare och bland SACO-medlemmarna 17 procent. En klar majoritet av såväl TCO- som SACO-medlemmarna känner sig dock som tjänstemän, 61 respektive 80 procent. 

Femte delen av Röster om facket och jobbet.