Facket direkt facketdirekt.nu

Synen på löner och löneskillnader

Kollektivavtal En klar majoritet av alla anställda anser att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stora, 76 procent av samtliga anställda anser detta. Det framgår av den andra delen av LOs rapportserie Röster om facket och jobbet 2011.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • En ännu större majoritet, 83 procent, anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män.
  • En inte fullt lika så stor majoritet, 54 procent, anser att välbetalda ska stödja låginkomsttagare. 37 procent anser dock att den egna gruppen är viktigast.
  • En rimlig lön för en kassörska anses vara 22 800 kronor och för en läkare 39 000 kronor. En ganska stor skillnad kan tyckas men i verkligheten är skillnaden betydligt större än så. Blandas verkställande direktörer in i leken blir skillnaden mellan rimlig och faktisk lön ren science fiction. 

Första delen av LOs rapportserie Röster om facket och jobbet 2011.