Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Ung i facket LO-kongressens beslut 2016 angående skolinformation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facklig information i skolan

  • Att LO och dess medlemsförbund under kommande kongressperiod, i alla led, ska prioritera skolinformationsverksamheten samt ta fram ett gemensamt landsövergripande arbetssätt för hur verksamheten ska bedrivas för att nå eleverna på studieförberedande gymnasieprogram en gång varje läsår.
  • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO ska bedriva ett prioriterat och målinriktat skolinformationsarbete.
  • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO ska samverka med andra elevorganisationer, exempelvis elevråd/elevkårer, för att stärka elevernas tillgång till facklig information.

Läs mer om LO-kongressen 2016 här.