Facket Direkt

Vi bygger landet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Vi bygger landet i gärning och ord…, så inleds en av arbetarrörelsens mest stolta och marschvänliga sång. Bortom det ceremoniella har sången också mycket hög sanningshalt. Arbetarrörelsen byggde landet inte sällan under svåra politiska och sociala umbäranden. Men vilken roll spelade fackföreningsrörelsen i kampen om människovärdet, en kamp som alltjämt pågår? Hur kan vi använda de historiska erfarenheterna för att forma vår framtid? Hur omtalar vi vår historia i en annars historielös och faktaresistent samtid. 


Syftet med kursen är att påbörja ett omfattande samhällsskifte mot ett hållbart samhälle, i ordets samtliga andemeningar. 


Kursen ska ge deltagaren verktyg att med historisk förståelse greppa sin samtid. Vidare ska deltagaren med samma verktyg förmå formulera och artikulera framtidens fackliga samhällsuppdrag. 


Kursens resursstöd består av inbjudna gäster med specialkompetens på respektive område blandat med grupparbeten och gruppdiskussioner. 


Kursen genomförs av Runö folkhögskola i samarbete med Södertörns högskola, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. 

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
I huvudsak intresse för politik och samhälle. Fördelaktigt att ha genomgått Insikter eller motsvarande.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ansök senast 2022-09-02Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information