Facket Direkt

Vi bygger landet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Vi bygger landet i gärning och ord, så inleds en av arbetarrörelsens mest stolta och marschvänliga sånger. Arbetarrörelsen byggde landet, ofta under svåra politiska och sociala umbäranden. Hur kan vi använda de historiska erfarenheterna för att forma vår framtid? Hur pratar vi om vår historia, gör den relevant, i en många gånger historielös samtid?


Det brukar heta att det är genom historien vi lär känna oss själva och formar vår framtid. Det ligger mycket sanning i det. Genom kunskap om arbetarrörelsens historia kan vi se den direkta kopplingen till samtiden och det samhälle vi lever i idag. Men hur kan vi lära oss av historien när vi bygger framtidens fackliga verksamhet? Fackföreningsrörelsen föddes ur fattigdom och hungersnöd, då handlade kampen om överlevnad, människovärde och jämlikhet.


Vi ser än idag spår av de många historiska fackliga framgångarna. Vad handlar kampen om idag? Vi bygger landet handlar om att ta hjälp av vår historia för att bygga ett framtida samhälle med arbetarrörelsens visioner som grund. 


Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum. 


 

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Insikter, eller på annat sätt uppfyllt dess lärandemål

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Ekonomi
Förbundet ersätter deltagaren med utbildningsarvode

Övrig information
Kurslängd: Fem dagar/40 timmar

Ansök senast 2023-09-29Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information