Facket Direkt

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som behöver veta mer om det konkreta arbetsmiljöarbetet, bland annat om hur du kan arbeta systematiskt med det dagliga arbetsmiljöarbetet eller i en skyddskommitté. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare. Du har tidigare har gått en grundutbildning i arbetsmiljö (BAM) .


Utbildningen tar bland annat upp • arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter på området

 • systematiskt arbetsmiljöarbete

 • parternas roller och ansvar

 • riskbedömningar och skyddsronder

 • en fördjupningsuppgift utifrån vanliga arbetsmiljöproblem

 • en nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.


Efter utbildningen ska du • ha kunskap om arbetsmiljölagen

 • ha kunskap om arbetsmiljöförordningen och olika föreskrifter på området, med tyngdpunkt på föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

 • kunna arbeta med riskgranskning inför ändringar i verksamheten

 • ha kunskap om parternas samverkan kring en arbetsmiljöförbättring

 • känna dig säkrare i rollen som skyddsombud/arbetsmiljöombud eller som ansvarig för arbetsmiljöuppgifter

 • ha god kännedom om parternas ansvar och uppgifter

 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.


Omfattning


Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som genomgått BAM

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo
Ansök senast: 2023-09-08. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runoutbildning.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information