Almedalen 2016

Under politikerveckan i Visby finns LO på plats för att lyfta fram och beskriva villkoren för Sveriges löntagare. I år kommer vi att lyfta fram vår tids största samhällsproblem - den växande ojämlikheten. Kom förbi, lyssna och delta i diskussionerna. Vi finns på Hamnplan 5. Välkommen!

Almedalen: Utan yrkesutbildning stannar Sverige

För att inte Sverige ska stanna behöver vi fler som gör mer och förändrar retoriken, synen och förståelsen för yrkesutbildningar. För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver goda krafter samspela bättre långsiktigt. Fler elever ska välja yrkesprogram som ska hålla världsklass.

Almedalen: Barndomstolen 2016

Vad kan egentligen makthavare om barnkonventionen? Inkluderar de barnperspektivet i sitt dagliga arbete? I barndomstolen tar barnen över och ställer makthavare till svars för vad de gör för att stärka barns rättigheter.

Almedalen: Överlever EU?

EU-samarbetet står inför ett antal utmaningar som kommer att avgöra dess framtid, den brittiska folkomröstningen och eurozonens behov av fördjupat samarbete. Flyktingströmmar, högerpopulism och främlingsfientlighet utmanar EU-samarbetet. Röster från olika delar av Europa diskuterar EUs framtid.

Almedalen: Den ojämlika hälsan. Betydelsen av ekonomisk ojämlikhet, social klass, kön och etnicitet

Skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper i Sverige. Vad säger forskningen om vad som orsakat utvecklingen? Vilken betydelse har den ökande ekonomiska ojämlikheten och vilken roll spelar klass, kön och etnicitet?

Almedalen: Framtidens yrkesvux

Många LO-yrken är bristyrken och yrkesvux kan vara svaret när gymnasieskolan inte kan möta behoven. Fler behöver också få en andra chans. Kvalitén i utformning och genomförande behöver utvecklas, inte minst med hjälp av branschens parter. Bättre samverkan är en förutsättning för framtidens yrkesvux. 

Alla tjänar på jämlikhet

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson berättar varför det är viktigt med jämlikhet.

Almedalen: Läs för mej – ett samtal om läsning

Varför är det viktigt med läsning och högläsning? Ska facket engagera sig i läsprojekt? Är det överhuvudtaget en facklig fråga? Läsning och läsförståelse är viktiga förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet.

Almedalen: Jämlikhet – varför så svårt

Vad ligger i jämlikhetsbegreppet? Varför är det så viktigt att sträva mot ökad jämlikhet? Faktorer som etnicitet, integration, klass och kön – hur påverkar de arbetet för ökad jämlikhet? Vi vet att diskriminering, främlingsrädsla och rasism påverkar målet om jämlikhet negativt, hur tacklar vi det?

Nyheter

Jämlikhet är svårt men vi kan se ett mönster

Berit Müllerström LOs andre vice ordförande.

2016-07-07

Vi tjänar på minskade ekonomiska klyftor men i Sverige ökar klyftorna mest av alla OECD-länder. Vi ser ett mönster som säger att vi måste jobba med klass, kön, etnicitet och utmana den ekonomiska makten.

EU överlever de stora utmaningarna

Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister.

2016-07-06

Trots stora utmaningar för EU med flyktingkris, arbetslöshet, stora klyftor i samhället, terroristhot och Brexit, tror EU-minister Ann Linde och journalisten Alexandra Pascalidou att Sverige är med i EU om 20 år.

Facket under attack och välfärden eroderar

Saga Gärde, regissör

2016-07-06

Sverige har aldrig varit rikare än nu men det gemensamma eroderar, välfärden som vi tagit för given. Hallå! Vi har ju gjort det här förr, säger Kommunalaren Magnus Lunell i en film av Saga Gärde.