Hitta restauranger och hotell med schysta villkor här:

Följ LO på Facebook

AKTUELLT

FLER NYHETER

Pressmeddelanden

LO står bakom utredning om vinstbegränsning i välfärden

LO välkomnar Reepalu-utredningens förslag på ett vinsttak i välfärden. Det framkommer av det remissvar som LO lämnat in till Finansdepartementet. 

Makteliten - reglerar inte sig själva

Inkomstskillnaden mellan en vanlig löntagare och makteliten i samhället är den största i modern tid. Det visar LOs årliga genomgång ”Makteliten” som presenteras för 17:e gången. 2015 hade de 50 direktörer på svenska storföretag som ingår i makteliten en genomsnittlig inkomst motsvarande drygt 54 industriarbetarlöner.

Arbetet

Rödgrön bostadspolitik lyckas mest

Lägger vi ihop Alliansens alla förslag om bostadspolitiken framträder en klar bild. Hög standard och lugna smultronställen till de högavlönade och en återgång till trångboddhet och loppor för de lägst...

Bra fokus på arbetsvillkor till S-kongressen

Naturligt nog drog frågan om vinstuttag till sig det största intresset när den socialdemokratiska partistyrelsens på fredagen presenterade sina riktlinjer inför partiets kongress i april. Men även om det nya...