Fråga facket Fråga facket

Fördubblad föräldralön för de flesta

Försäkringar Det blir resultatet när föräldrapenningtillägget i avtalsförsäkringen införs. Det innebär att möjlighet till ersättning förlängs från tre till sex månader för alla efter den 1 januari 2014.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det nya avtalet med Svenskt Näringsliv blir ett rejält lyft för många LO-familjer. Den längre ersättningsperioden är dessutom ett viktigt steg mot jämställdhet, eftersom det ofta varit papporna som förlorat mest på att vara föräldralediga.

De nya villkoren som förhandlades fram i avtalsrörelsen innebär en fördubbling av föräldralönen för de flesta anställda med kollektivavtal från den 1 januari 2014. På nästan alla arbetsplatser med kollektivavtal får föräldralediga idag extra pengar från arbetsgivaren utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. För det mesta kallas tillägget föräldralön, ibland även föräldratillägg eller utfyllnad till föräldrapenningen.

I de flesta av dagens kollektivavtal på LO-sidan kan man få föräldralön i högst tre månader. För många medlemmar inom till exempel Transport, Fastighets samt Hotell- och restaurangfacket är den rätten begränsad till två månader.

I försäkringen förlängs ersättningsperioden till sex månader och det gäller samtliga privatanställda där kollektivavtal finns. Ersättningen är tio procent av lönen upp till taket i föräldrapenningen (drygt 37 000 kronor i månaden) och 90 procent av lönen över taket, där Försäkringskassan inte betalar ut någonting. Höginkomsttagarna – som tjänar på avtal som ger 90 procent av lönen även ovanför taket – är oftast pappor. Av den närmare halva miljonen svenskar med så höga löner är 75 procent män, enligt Försäkringskassans beräkningar.

– Med nya försäkringen borde papporna ta större ansvar eftersom de får mer pengar när de är föräldralediga, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Nu kan de ta ut hälften av ledigheten för barnet och få föräldralön under hela den tiden, och det är dit vi vill komma.
(Källa: Arbetet)

Lars Gustafsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.