Fråga facket Fråga facket

Praktik för minderåriga


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Handledare

Praktik för dig som är inte är myndig kan exempelvis vara arbetsplatsförlagd utbildning (APU), prao eller lärlingspraktik.

Du ska få en bra introduktion och en handledare på praktikplatsen. På introduktionen ska du få veta vilka dina arbetsuppgifter är och vad du inte får göra, hur verktyg och maskiner fungerar, vilka arbetsmiljöregler som gäller och vilka risker som finns och hur du kan skydda dig mot dem.

Din handledare ska vara myndig, insatt i riskerna samt ha arbetat minst ett år med de aktuella arbetsuppgifterna.

Säkerhet

Både skolan och din praktikplats är ansvarig för din arbetsmiljö. Men det är praktikplatsen som har huvudansvaret och som oftast står för skyddsutrustningen om det behövs.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!