Fråga facket Fråga facket

Har just du glömda pengar att hämta?

Försäkringar Det är lätt att glömma att avtalsförsäkringarna kan ge dig extra pengar vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet eller uppsägning. Och ännu lättare att missa anmälan. Men lugn, du kan få ersättning i efterhand. Din försäkringsinformatör berättar vad som gäller för just dig. Det kostar ingenting, men kan ge mycket!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Det finns ett sanslöst stort behov av hjälp ute på arbetsplatserna. Jag har träffat 3 500 medlemmar på mina informationsmöten. En tredjedel av dessa har jag därefter hjälpt personligen för att de ska få de pengar de har rätt till.

Det berättar Dan Nilsson, försäkringsinformatör på LO-avdelningen i Malmö. På uppdrag av 14 förbund har han under ett och ett halvt år besökt 350 företag för att under 45 minuter berätta om LO:s avtals- och medlemsförsäkringar, så han vet vad han talar om.

– Bland annat har den som har fyllt 40 år och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist rätt till en ersättning. Vid mina träffar har jag hittat många som missat att ansöka om sådant avgångsbidrag, så kallad AGB. Dess bättre har de allra flesta kunnat få ersättningen i efterhand, eftersom försäkringen gäller retroaktivt i två år.

Många vet heller inte att de har rätt till extra pengar, utöver det de får från försäkringskassan, när de är sjuka lite längre.

– De flesta kan tyvärr för lite om sina försäkringar. Just nu ringer jag runt till medlemmar som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Många vet inte att de har rätt till avtalsgruppförsäkring, AGS, när de är sjuka längre än 14 dagar. Det är också vanligt att de som har medlemsolycksfall inte tänkt på den när de råkar ut för en olycka på fritiden, vilket gör att de missat mellan 1 000 och 10 000 kronor.

Det Dan gör är att ha en sorts försäkringskvart per telefon med medlemmarna. Därefter hjälper han dem att ansöka om ersättning hos Afa Försäkring eller Folksam.

– Det kan vara svårt för den enskilde medlemmen att själv driva sitt fall. Och det är viktigt att överklaga, det ger ofta resultat.

Vilka glömda pengar kan du ha hämta? Har du missat ersättningar som du kan ansöka om i efterhand? Enklaste sättet att få besked är att boka en försäkringskvart med din försäkringsinformatör. Klicka i kolumnen här till höger. Det kostar inget, men kan ge mycket tillbaka!

Lars Gustafsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.