Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring Ds 2022:28

Remissyttrande LO tillstyrker att den tillfällig lättnaden i arbetsvillkorets huvudregel ska gälla tills vidare. Lättnaden innebär att den arbetslöse, enligt huvudregeln, under ramtiden behöver ha haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbetet under minst 60 timmar per kalendermånad för att kunna få arbetslöshetsersättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning