Fråga facket Fråga facket

Anledningen till deltid 2017, procent


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Svårt att få heltid - för arbetare

Den enskilt största orsaken till att både kvinnor och män i arbetaryrken arbetar deltid är det att det inte har gått att få eller hitta ett heltidsarbete. Detta förhållande har över tid varit konstant för arbetarkvinnor medan andelen ökat för män i arbetaryrken. Framför allt är det i kvinnodominerade arbetaryrken som arbetet i hög grad organiseras i form av deltider och gör det jämförelsevis svårt att få heltid.

Tunga jobb

En orsak till deltidsarbete som nästan enbart arbetarkvinnor uppger, är att arbetet upplevs som alltför fysiskt och/eller psykiskt krävande för att orka arbeta heltid. Lösningarna för att komma tillrätta med en stor del av just arbetarkvinnors deltidsarbete måste därmed sökas i arbetsorganisationens utformning. Dels behöver kvinnor ges möjlighet att få heltidsarbeten, dels behöver arbetet organiseras så att det blir möjligt att orka arbeta heltid.

Det finns ytterligare orsaker till deltidsarbete, bland annat studier och att den egna hälsan sviktar. Också det senare är vanligare bland arbetarkvinnor än andra. Ett fåtal arbetar också deltid för att man inte vill arbeta heltid.

Visa tabell
  Arbetarkvinnor Arbetarmän Tjänstemän/Kvinnor Tjänstemän/Män
Har inte fått/hittat heltid 19 6 3 2
Vård av barn 4 0 6 1
Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga 5 1 3 1
Fysiskt och/eller psykiskt krävande arbete 5 1 2 0
Studier 6 3 2 2
Andra personliga eller familjeskäl 4 1 3 1
Övrigt (inkl. har flera jobb) 6 2 4 2