Fråga facket Fråga facket

Anställningsform efter klass år 2014. Procent


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Drygt fyra miljoner personer var anställda i Sverige första kvartalet år 2014. Av dessa var drygt 3,5 miljoner fast anställda medan 618 000 personer hade någon form av tidsbegränsad anställning. I procent motsvarar detta 85 procent fast anställda och 15 procent tidsbegränsat anställda.

Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. År 2014 var 343 000 arbetare tidsbegränsat anställda. Det motsvara 20 procent av samtliga anställda arbetare. Bland tjänstemännen var 260 000, eller 12 procent, tidsbegränsat anställda,

Visa tabell
Fast- och tidsbegränsat anställda efter klass år 2013 Tidsbegränsat anställda Fast anställda
Arbetare 20,48 79,5
Tjänstemän 11,6 88,4
Samtliga anställda 15,2 84,8