Fråga facket Fråga facket

Anställningsform efter klass år 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • År 2020 var 4,4 miljoner personer anställda i Sverige. Av dessa var 637 000 personer, 14 procent, hade någon form av tidsbegränsad anställning.
  • Tidsbegränsade anställningar var dock mer vanligt bland arbetare än bland tjänstemän och år 2020 var 21 procent av arbetarna tidsbegränsat anställda jämfört med 11 procent av tjänstemännen.

Visa tabell
Fast- och tidsbegränsat anställda efter klass år 2020 Tidsbegränsat anställda Fast anställda
Arbetare 21,3 78,7
Tjänstemän 10,7 89,3
Samtliga anställda 14,5 85,5