Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda arbetare efter sektor år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Av samtliga anställda arbetare är 21 procent tidsbegränsat anställda. Andelen varierar dock mellan olika sektorer.
  • Högst andel tidsbegränsat anställda arbetare är det inom sektorn hotell och restaurang där 40 procent av arbetarna är tidsbegränsat anställda.
  • Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare är det inom tillverkningsindustri och byggnadsverksamhet med nio respektive åtta procent.

Visa tabell
 Tidsbegränsat anställda arbetare år 2016. Procent Arbetare
Samtliga arbetare 21
Byggverksamhet 8
Tillverkningsindustri 9
Transport och magasinering 18
Vård och omsorg 25
Detaljhandel 27
Företagstjänster (lokalvård mm) 30
Sociala tjänster (hemtjänst mm) 32
Hotell- och restaurang 40