Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda arbetare efter sektor år 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Av samtliga anställda arbetare var drygt 21 procent tidsbegränsat anställda år 2020. Andelen varierar dock kraftigt mellan olika sektorer.
  • Högst andel tidsbegränsat anställda var det inom sektorn Hotell och restaurang där 43 procent av arbetarna var tidsbegränsat anställda.
  • Lägst andel tidsbegränsat anställda var det inom sektorerna Byggnadsverksamhet och Tillverkningsindustri där nio respektive elva procent av arbetarna var tidsbegränsat anställda år 2020.

Visa tabell
 Tidsbegränsat anställda arbetare år 2020. Procent Arbetare
Samtliga arbetare 21
Byggverksamhet 9
Tillverkningsindustri 11
Transport och lager 17
Jordbruk, skogsbruk, fiske 22
Vård och omsorg 27
Detaljhandel 28
Fastighetsserv. (inkl lokalvård) 29
Hotell- och restaurang 43