Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Tidsbegränsad anställning var mer vanligt bland kvinnor än bland män år 2020 och bland samtliga anställda var 16 procent av kvinnorna och 13 procent av männen tidsbegränsat anställda.
  • Skillnaden var dock större bland arbetare då 25 procent av kvinnor med arbetaryrken var tidsbegränsat anställda jämfört med 18 procent av männen.
  • Bland tjänstemän var 12 procent av kvinnorna och 10 procent av männen tidsbegränsat anställda år 2020.

Visa tabell
Tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 2020 Kvinnor Män
Arbetare 25 18
Tjänstemän 12 10
Samtliga anställda 16 13