Fråga facket Fråga facket

Arbetar deltid - år 2014


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Deltid vanligast bland kvinnor

Deltidsarbete är i särklass vanligast bland kvinnor i arbetaryrken, följt av kvinnor i tjänstemannayrken medan män i liten grad, oavsett yrkesgrupp, arbetar deltid.

Få väljer deltid självmant

Orsakerna till deltidsarbete utifrån kön och klass är förhållandevis olika. Kvinnor i arbetaryrken erbjuds i hög grad deltidsanställningar medan kvinnor i tjänstemannayrken oftare erbjuds heltidsanställningar. Arbetarkvinnor anger arbetsmarknadsskäl, det vill säga att heltidsarbete saknas, som klart största orsak till deltidsarbete. Det innebär att deltiderna i första hand är arbetsgivarnas val, inte kvinnornas. Det är enbart ett fåtal som frivilligt arbetar deltid (som helt enkelt inte vill arbeta heltid).

Föräldraledighet påverkar

Kvinnor arbetar också i högre grad deltid efter föräldraledighet. Det gäller dock framför allt gäller kvinnor i tjänstemannayrken. Kvinnor i arbetaryrken arbetar i hög grad deltid redan innan det första barnet. Deltid är en stark norm oberoende av föräldraskap. I arbetaryrken påverkas mäns arbetstider inte nämnvärt efter föräldraledighet medan män i tjänstemannayrken går ner i arbetstid i viss utsträckning. Fördelningen av föräldraledighet får alltså betydelse för hur kvinnor och män fördelar tiden i arbetsliv, familj och hem även efteråt.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 50 26
Män 13 8