Fråga facket Fråga facket

Arbetar endast dagtid på vardagar, anställda 20-64 år


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Arbetare jobbar i hög grad skift, helger och kvällar och kan i liten grad påverka sin arbetstid. Bland kvinnor i arbetaryrken är det sex av tio som har ordinarie arbetstid på andra tider än dagtid på vardagar. För män i arbetaryrken är det knappt hälften som arbetar utanför kontorstid.

Enligt lagen ska kommunen erbjuda barnomsorg när föräldrarna jobbar, men det kravet gäller bara dagtid på vardagar.

Barnomsorgens öppettider innebär att de som jobbar kontorstid och kan påverka sin arbetstid har ett bra stöd för att förena föräldraansvar och arbete, medan de som arbetar andra tider har ett betydligt svagare stöd.

Not: Med dagtid avses kl. 06.00 till 18.00.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 41 72
Män 54 72