Fråga facket Fråga facket

Arbetar ensam varje vecka och riskerar att hamna i otrygga eller hotfyllda situationer år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Mer än var femte kvinna i arbetaryrken utför varje vecka ensamarbete där det finns en risk för otrygghet och hot

För arbetarmän är motsvarande andel 17 procent, medan andelen är knappt 10 procent för både kvinnor och män i tjänstemannayrken.

I takt med nedskärningar i arbetslivet jobbar allt fler arbetare ensamma. Ensamarbete i vårdtagares och brukares hem innebär en ökad risk att utsättas för hot och våld. Även i vissa delar av detaljhandeln är det vanligt med riskfyllt ensamarbete, som i nattöppna affärer och bensinmackar. Även anställda inom kriminalvården uppger att farligt ensamarbete har ökat.

LO anser begränsning av riskfyllt ensamarbete är en central arbetsmiljöfråga.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 21 9
Män 17 7