Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljöproblem för kvinnor i arbetaryrken 1991-2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Arbetsmiljön i Sverige sedan 25 år

I rapporten Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel redovisas hur arbetsmiljön förändrats i Sverige från 1990-talets början och fram till och med år 2015. Ur många aspekter har arbetsmiljön försämrats. Kvinnor i arbetaryrken är de som är hårdast drabbade av arbetsmiljöproblem.

Följande frågor ligger till grund för diagrammet:

  • Kan ta korta pauser för att prata (som mest 1/2 tiden).
  • Har möjlighet att själv bestämma arbetstakten (som mest 1/2 tiden).
  • Har påfrestande arbetsställningar (instämmer helt eller delvis). 
  • Buller, svårt att tala i normal samtalston (minst 1/4 av tiden). 
  • Utsatt för luftföroreningar som man ser eller känner lukten av (minst 1/4 av tiden).
  • Utsatt för våld eller hot om våld (minst någon gång de senaste 12 månaderna). 
  • Sexuella trakasserier från andra än kollegor eller chefer (minst någon gång de senaste 12 månaderna). 
  • Har efter arbetet ont i nedre delen av ryggen (varje vecka de senaste tre månaderna). 
  • Uttröttad i kroppen efter arbetet (varje vecka de senaste tre månaderna).

Källa:

Det huvudsakliga dataunderlaget är beställt från SCB och består av utvalda frågor från Arbetsmiljöverkets löpande undersökningar ”Arbetsmiljöundersökningen” och ”Arbetsorsakade besvär”, samt data över arbetsskador och dödsolyckor.

 

Visa tabell
  Uttröttad i kroppen Ont i nedre ryggen Utsatt för sexuella trakasserier Utsatt för hot och våld Luftföroreningar Buller Påfrestande arbetsställningar Svårt att bestämma arbetstakten Svårt att ta pauser
1991 49,6 28,1     22,1 18 53,4 50,6 60,5
1995 55 32,6 6,9 20 25,7 20 57 56,2 63,7
1999 60,6 38,5 9,2 23,4 26,7 22,9 60 65,3 67,1
2003 58,8 39,4 9,4 25,3 25,2 22 57,8 64,7 65,7
2007 64,3 39,2 10,7 23,3 28,2 23 54,9 66,7 71,4
2009 63,6 40,6 11 24,8 25,6 19,2 50,5 65,4 72,5
2011 64 41,6 9,6 23,4 27,1 21,1 48,6 65,7 71
2013 68,4 42,5 9,8 25,2 29,3 25,7 53,9 70,5 75
2015 73 47 15 25 28 26 56 71 77