Fråga facket Fråga facket

Anledning till att arbeta deltid. Arbetare år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Bland arbetare är den vanligaste anledningen till deltidsarbete att heltidsarbete saknas. Drygt var tredje arbetare, 36 procent, uppger att heltidsarbete saknas som främsta anledning. Närmast därefter kommer studier, 13 procent, egen sjukdom och orkar ej, 8 procent vardera, samt vård av barn/vuxen och vill inte arbeta heltid, 7 procent vardera.

Bland deltidsarbetande tjänstemän är vård av barn/vuxen den vanligaste anledningen till deltidsarbete då 27 procent av tjänstemännen uppger denna anledning. Närmast därefter kommer heltidsarbete saknas, studier, samt att inte vilja arbeta heltid.

Visa tabell
Anledning  till att arbeta deltid. Arbetare år 2015 Procent
Heltidsarbete saknas 36
Studier 13
Sjukdom 9
Orkar ej / För krävande 8
Vård av barn/vuxen 7
Vill inte arbeta heltid 7
Övrigt 4
Har fler jobb 4
Uppg saknas 13