Fråga facket Fråga facket

Anledning till att arbeta deltid. Arbetare år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Bland arbetare är den vanligaste anledningen till deltidsarbete att heltidsarbete saknas. Drygt var tredje arbetare, 36 procent, uppger att heltidsarbete saknas som främsta anledning. Närmast därefter kommer studier, 15 procent, egen sjukdom 9 procent samt orkar ej, vård av barn och vill inte arbeta heltid med 7 procent vardera.
  • Bland deltidsarbetande tjänstemän är vård av barn/vuxen den vanligaste anledningen till deltidsarbete då 26 procent av tjänstemännen uppger denna anledning. Närmast därefter kommer heltidsarbete saknas 16 procent, studier 14 procent, samt att inte vilja arbeta heltid 12 procent.

Visa tabell
Anledning  till att arbeta deltid. Arbetare år 2015 Procent
Heltidsarbete saknas 36
Studier 15
Sjukdom 9
Orkar ej / För krävande 7
Vård av barn/vuxen 7
Vill inte arbeta heltid 7
Övrigt 5
Har fler jobb 3
Uppg saknas 11