Fråga facket Fråga facket

Deltidsanställda efter klass. År 2006-2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Bland samtliga anställda har andelen deltidsanställda minskat med cirka 2 procentenheter från drygt 27 till 25 procent år 2006-2016. Minskningen har skett i låg men jämn takt över hela mätperioden. 
  • Det är dock främst bland tjänstemän som andelen deltidsanställda minskat, från 23 till 21 procent år 2006-2016. Bland arbetare har andelen varit i stort sett oförändrad, cirka 33 procent år 2006-2016.

Visa tabell
Deltidsanställda efter klass. År 2006-2015 Arbetare Tjänstemän Samtliga anställda
År 2006 33,0 22,8 27,2
2007 32,4 22,7 27,1
2008 32,5 22,6 26,9
2009 33,5 22,0 26,9
2010 33,8 21,9 26,6
2011 32,3 21,7 25,9
2012 32,7 21,2 25,8
2013 33,4 21,1 25,9
2014 33,3 20,7 25,6
2015 33,1 21,1 25,6
2016 32,8 20,8 25,2