Fråga facket Fråga facket

Deltidsanställda efter klass. År 2006-2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Bland samtliga anställda har andelen deltidsanställda minskat från drygt 27 till 23 procent år 2006-2020. Minskningen har skett i en låg, men jämn takt över hela mätperioden.
  • Det är dock främst bland tjänstemän som andelen deltidsanställda minskat, från 23 till 19 procent, medan andelen deltidsanställda arbetare legat runt 32 procent hela mätperioden år 2006-2020.

Visa tabell
Deltidsanställda efter klass. År 2006-2020 Arbetare Tjänstemän Samtliga anställda
År 2006 33,0 22,8 27,2
2007 32,4 22,7 27,1
2008 32,5 22,6 26,9
2009 33,5 22,0 26,9
2010 33,8 21,9 26,6
2011 32,3 21,7 25,9
2012 32,7 21,2 25,8
2013 33,4 21,1 25,9
2014 33,3 20,7 25,6
2015 33,1 21,1 25,6
2016 32,8 20,8 25,2
2017 33,2 19,6 24,6
2018 31,7 19,5 23,9
2019 30,5 18,5 22,7
2020 32,1 18,9 23,3