Fråga facket Fråga facket

Deltidsanställda efter klass och kön. År 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Det är främst kvinnor som är deltidsanställda.
  • År 2020 var 33 procent av samtliga anställda kvinnor detidsanställda jämfört med 14 procent av männen.
  • Bland arbetare var varannan kvinna, 50 procent, deltidsanställd medan 18 procent av männen var det.
  • Bland tjänstemän var 25 procent av kvinnorna och 11 procent av männen deltidsanställda.

Visa tabell
Hel- och deltidsanställda efter klass och kön. År 2020 Kvinnor Män Samtliga
Arbetare 50 18 32
Tjänstemän 25 11 19
Samtliga anställda 33 14 23