Fråga facket Fråga facket

Arbetstider: Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Andelen deltidsanställda varierar kraftigt mellan olika sektorer. Bland arbetare är det framförallt fyra sektorer som utmärker sig med höga andelar deltidsanställda. Det är detaljhandel, vård och omsorg, sociala tjänster (hemtjänst mm), hotell och restaurang där mer än hälften av alla anställda är deltidsanställda. I topp ligger detaljhandeln med 69 procent deltidsanställda arbetare.

Minst andel deltidsanställda är det inom sektorerna tillverkningsindustri och byggverksamhet med 8 respektive 4 procent deltidsanställda arbetare.

Visa tabell
Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2015  
Detaljhandel 69
Vård och omsorg 58
Sociala tjänster (hemtjänst mm) 58
Hotell o Restaurang 53
Utbildning 44
Hälso- och sjukvård 42
Fastighetsservice (inkl lokalvård) 44
Offentlig förv. (brand, krim.v mm) 22
Transport och lager 19
Säkerhets- och bevakning 26
Partihandel 17
Tillverkningsindustri 8
Byggverksamhet 4