Fråga facket Fråga facket

Arbetstider: Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Andelen deltidsanställda varierar mellan olika sektorer. Bland arbetare är det framförallt fem sektorer som utmärker sig med höga andelar deltidsanställda. Det är Detaljhandel, Hotell och restaurang, Vård och omsorg samt Sociala tjänster (hemtjänst mm) där över hälften, 53-67 procent, av arbetarna är deltidsanställda. I absolut topp ligger dock Detaljhandeln med 67 procent deltidsanställda arbetare.
  • Minst andel deltidsanställda är det i Tillverkningsindustri och Byggverksamhet, 8 respektive 4 procent.

Visa tabell
Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2016 (kv 1) Deltid
Detaljhandel 67
Hotell o Restaurang 56
Vård och omsorg 55
Sociala tjänster (hemtjänst mm) 54
Utbildning 44
Fastighetsservice (inkl lokalvård) 44
Hälso- och sjukvård 42
Offentlig förv. (brand, krim.v mm) 22
Transport och lager 21
Säkerhets- och bevakning 18
Partihandel 16
Tillverkningsindustri 8
Byggverksamhet 4