Fråga facket Fråga facket

Arbetstider: Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Andelen deltidsanställda varierar kraftigt mellan olika sektorer. Högst andel deltidsanställda var det i sektorerna detaljhandel, hotell och restaurang, sociala tjänster (hemtjänst mm) samt vård och omsorg. I dessa sektorer var mer än hälften av alla anställda arbetare deltidsanställda. Högst andel var det i sektorn detaljhandel där 64 procent av arbetarna var deltidsanställda år 2020.

Minst andel deltidsanställda arbetare var det inom sektorerna tillverkningsindustri och byggverksamhet där tio respektive fyra procent av arbetarna var deltidsanställda.

Visa tabell
Deltidsanställda efter sektor. Arbetare år 2020  
Detaljhandel 66
Hotell o Restaurang 59
Sociala tjänster (hemtjänst mm) 54
Vård och omsorg 54
Utbildning 41
Hälso- och sjukvård 39
Fastighetsservice (inkl lokalvård) 34
Offentlig förv. (brand, krim.v mm) 22
Transport och lager 20
Säkerhets- och bevakning 21
Partihandel 14
Tillverkningsindustri 10
Byggverksamhet 4