Fråga facket Fråga facket

Hel- och deltidsanställda efter klass. År 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Av samtliga anställda arbetar 25 procent deltid medan resterande 75 procent arbetar heltid.
  • Andelen deltidsarbetande är dock högre bland arbetare än bland tjänstemän då 33 procent av arbetarna arbetar deltid jämfört med 21 procent av tjänstemännen.

Visa tabell
Hel- och deltidsanställda efter klass. År 2016 Deltid Heltid
Arbetare 33 67
Tjänstemän 21 79
Samtliga anställda 25 75