Fråga facket Fråga facket

Barnomsorgen är sällan eller aldrig öppen när jag jobbar 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Tydliga klassmönster

  • Även om majoriteten av föräldrarna har tillgång till barnomsorg när de jobbar så finns det tydliga klassmönster när det gäller detta. Det är framför allt kvinnor och män i arbetaryrken som svarar att barnomsorgen inte är öppen när de arbetar. Av arbetarkvinnorna och arbetarmännen svarar 22 respektive 20 procent att barnomsorgen sällan eller aldrig är öppen när de arbetar. Det är också betydligt färre i arbetaryrken än i tjänstemannayrken som svarar att barnomsorgen alltid är öppen när de arbetar.
  • Att upprätthålla och utveckla en barnomsorg med hög kvalitet som är öppen när föräldrarna förvärvsarbetar är ett politiskt val. I Sverige har utbyggnaden av offentligt finansierad barnomsorg haft brett stöd eftersom den möter både tjänstemäns och arbetares behov samtidigt. Det har varit viktigt att barnomsorgen är av så hög kvalitet att även de som har råd att välja något annat ändå väljer den offentligt finansierade barnomsorgen, samtidigt som den ska vara så billig att alla föräldrar har råd att välja den. Det är grunden för en barnomsorg av hög kvalitet där såväl arbetsklassens som medelklassens barn får en bra start.
  • De här skillnaderna har att göra med att arbetaryrken i mycket högre grad än tjänstemannayrken har schemalagd arbetstid på kvällar, helger och nätter, det vill säga tider då det inte det inte finns ett krav på kommunerna att erbjuda barnomsorg. Det är alltså betydligt fler arbetare än tjänstemän som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

LOs förslag om att kombinera förvärvsarbete och omsorg om barn:

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid ska garanteras. Ändra skollagen så kommunerna blir skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, helger, tidig morgon och nätter.
  • Förstärk barnomsorgen som generell välfärdslösning, Allmän förskola från två år ålder och barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 30 timmars förskola per vecka.
  • Skattesubventioner av hushållsnära tjänster avskaffas. Hushållsnära tjänster är inte ett svar på de behov som finns inom välfärd, sysselsättning eller jämställdhet, utan dessa kan lösas på ett bättre sätt inom den gemensamma välfärden.

Om Sifo-undersökningen

Sifo har genomfört en undersökning på uppdrag av LO med förvärvsarbetande arbetare och tjänstemän i åldrarna 20–55 år med barn i åldrarna 1-12 år. Intervjuerna har genomförts mellan 11 januari och 31 januari 2017 över internet i Kantar Sifos online-panel, vilket är en slumpmässigt rekryterad panel. Det totala antalet intervjuer är 1 000 stycken.

 

Visa tabell

  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 22 4
Män 20 7