Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Bostadstaxering — avveckling eller förenkling (SOU 2012:52

Remissyttrande Regeringen har tillsatt en utredning, Bostadstaxeringsutredningen, för att föreslå två alternativ för fastighetstaxering. Det ena ska handla om avveckling av fastighetstaxeringen för bostäder och det andra ska handla om förenklingar i nuvarande fastighetstaxering där taxeringsvärden fortsatt ska ligga som grund för beskattningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning