Fråga facket Fråga facket

Betänkandet Likvärdiga förutsättningar — Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)

Remissyttrande Utjämningskommittén har gjort en översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Detta system ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunal service oberoende av de skillnader i skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader som finns mellan kommunerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning