Fråga facket Fråga facket

Bidrag på lika villkor

Remissyttrande LO har i ett tidigare remissvar lämnat synpunkter på Skolverkets utredning om prövning och bidrag för fristående skolor, U2006/4670/G. Inledningsvis kan LO bara beklaga att svenskt utbildningsväsende allt mindre styrs av politiska beslut, det har i många avseenden utvecklats till en marknad bland andra. Inte minst i betänkandet poängteras behovet av konkurrensneutralitet med hänvisning till en något åldersstigen studie från Konkurrensrådet. Detta perspektiv utgår mer från olika verksamhetsformers och dess huvudmäns förutsättningar och behov än ansatsen att utgå från elevperspektivet och rätten till en likvärdig utbildning. LO har som ut­gångspunkt att alla elever har rätt till likvärdiga förutsättningar oavsett vilken skolform man deltar i.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning