Fråga facket Fråga facket

Bidragsspärr, Sou 2008:100

Remissyttrande Våra gemensamma välfärdssystem ska ge ekonomisk trygghet i olika skeden av livet. Att systemen används rätt och inte missbrukas ligger i allas vårt gemensamma intresse. Felaktigt användande av de ekonomiska för­månerna innebär inte bara direkta ekonomiska kostnader för samhället, det riskerar också att leda till ett urholkande av välfärdssystemens legitimitet. Det är precis som utredningen konstaterar statens ansvar att säkerställa att hushållningen med våra gemensamma resurser är god, att välfärdssystemen är kostnadseffektiva och att de förmåner som betalas ut tillfaller människor som faktiskt är berättigade till dem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning