Fråga facket Fråga facket

Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen, SOU 2008:102

Remissyttrande Utredningen visar på ett bra sätt att aktivitetsersättningen inte har fungerat så som den var tänkt vid införandet. Att ha med ordet aktivitet i namnet är ingen garanti för att det genomförs i praktiken. Under den tidsperiod som aktivitetsersättningen har funnits har försäkringskassan brottats med stora problem och omorganiserats samtidigt som ett lavinartat inflöde till försäkringen lamslog handläggningsprocessen. De som kanske allra svårast har hamnat i kläm är de ungdomar som inte har fått det stöd och den hjälp att komma in på arbetsmarknaden som samhället borde ha bistått med. LOs ställningstagande: Det är bra att se över trygghetssystemet för dem som från tidig ålder helt saknar arbetsförmåga Det är bra om de som har arbetsförmåga får bättre stöd och hjälp att ta tillvara den inom arbetsförmedlingen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning