Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling, SOU 2012:66

Remissyttrande Företagsskattekommittén här lämnat ett delbetänkande. Kommitténs direktiv från januari 2011 handlar om att se över beskattningen av bolag. Detta handlar främst om att minska beskattningen av riskkapital, göra villkoren mer lika för finansiering med eget och lånat kapital, bredda bolagsskattebasen för att finansiera en sänkning av bolagsskatterna samt föreslå skatteincitament för forskning och utveckling (FoU).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning