Fråga facket Fråga facket

Delbetänkandet Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98)

Remissyttrande I utredningen om totalförsvarspliktens delbetänkande Totalförsvarsplikten i framtiden behandlas bland annat frågan om hur mönstring och värnplikt bör utformas med tanke på de stora förändringar som ägt rum i försvarets organisation och i vår omvärld.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning