Fråga facket Fråga facket

Deltid procent 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Arbetets organisering och hemarbete

Orsakerna bakom deltidsarbetet visar att flera maktförhållanden samverkar. Det är särskilt viktigt att skilja på förhållanden som är knutna till arbetets organisering, och i första hand styrs av arbetsgivares preferenser, och de förhållanden som är knutna till att mammor och pappor tar olika mycket ansvar för omsorgs- och hemarbete.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 51 24
Män 15 10