Fråga facket Fråga facket

Deltidsanställda 2019

Anställda 20-64 år som är deltidsarbetande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Deltidsarbete är dessutom betydligt vanligare bland kvinnor än män. I synnerhet är det vanligt bland arbetarkvinnor. Av kvinnor i arbetaryrken arbetar totalt 46 procent, det vill säga nästan hälften, deltid.

Motsvarande andel för tjänstemannakvinnor är ungefär en fjärdedel (24 procent). I arbetaryrken har 15 procent av männen deltid, jämfört med 10 procent av männen i tjänstemannayrken.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 46 24
Män 15 10