Fråga facket Fråga facket

En hållbar lärarutbildning, SOU 2008:109 och Yrkeskunnande, SOU 2008:112

Remissyttrande LOs yttrande omfattar båda betänkandena och inledningsvis lämnas några allmänna synpunkter av mer principiell natur på En hållbar lärarutbildning. LO har inte för avsikt att i detalj yttra sig över alla delar i det betänkandet. Detta yttrande avslutas med en gemensam bedömning av de förslag som berör yrkeslärarutbildningen i båda betänkandena.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning