Fråga facket Fråga facket

EU-kommissionens Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU

Remissyttrande LO har beretts möjlighet att, innan regeringen lämnar sitt svar till Kommissionen, lämna synpunkter på rubricerade Grönbok. LO kommer förutom nedan framförda synpunkter, dessutom att utnyttja möjligheten att svara direkt till Kommissionen. Inledning LO anser att det är ett viktigt och bra initiativ som Kommissionen tagit för att få igång en bred och förutsättningslös diskussion om hur vi kan skapa tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning