Fråga facket Fråga facket

Bör facket ha mer eller mindre att säga till om på arbetsplatsen. LO-medlemmar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LO-medlemmar - 50 procent mer och 1 procent mindre

Bland LO-medlemmarna anser 50 procent att facket bör ha mer att säga till om på arbetsplatsen medan 40 procent anser att facket ska ha varken mer eller mindre att säga till om och endast 1 procent anser att facket ska ha mindre att säga till om. Nio procent har svarat vet ej.

TCO-medlemmar - 44 procent mer och 2 procent mindre

Även bland TCO-medlemmar är den största svarsgruppen den som anser att facket ska ha mer att säga till om, 44 procent. Andelen som anser att facket ska ha varken mer eller mindre att säga till om är dock nästan lika stor då, 42 procent.

Andelen TCO-medlemmar som anser att facket ska ha mindre att säga till om är nästan lika liten som bland LO-medlemmar, 2 procent.

Varken mer eller mindre anser nästan hälften av SACO-medlemmarna

SACO-medlemmarna skiljer sig från LO- och TCO-medlemmar främst genom att den svarsgrupp som anser att facket ska ha varken mer eller mindre att säga till om är klart störst. Nästan hälften, 47 procent av SACO-medlemmarna anser detta medan 38 procent anser att facket ska ha mer att säga till om och 3 procent mindre att säga till om.


Visa tabell
Bör facket ha mer eller mindre att säga till om på arbetsplatsen LO-medlemmar
Varken mer eller mindre 40
Mindre 1
Vet ej 9
Mer 50