Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter ålder. Arbetare år 1990-2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Sedan mitten av 1990-talet, då den fackliga anslutningen var som högst, har den fackliga anslutningen minskat i alla åldersgrupper. Den har dock minskat mest bland de yngsta och i åldersgruppen 16-24 år har andelen fackligt anslutna arbetare mer än halverats, från som mest 77 procent år 1994 till dagens 37 procent. Bland 25-29 åringar har minskningen varit nästan lika stort, från som mest 86 procent år 1994 till dagens 55 procent. Minst har andelen minskat bland 45–64 åringar, från 91 procent år 1994 till dagens 77 procent.

 

De senaste åren har dock minskningen avstannat i de flesta åldersgrupper, framförallt i de två yngsta där den fackliga anslutningen bland arbetare tycks ha landat runt 37 procent för 16–24 åringar och runt 55 procent för 25–29-åringar. För 30-44 åringar och 45-64 åringar tycks dock minskningen fortsätta med cirka en procentenhet per år.

Visa tabell
Facklig anslutning efter ålder. Arbetare år 1990-2015 16-24 år 25-29 år 30-44 år 45-64 år
1990 69,4 83,1 86,6 89,8
1991 68,0 82,6 85,8 89,0
1992 72,5 84,3 87,6 90,0
1993 76,5 84,0 88,9 90,8
1994 76,7 86,1 88,9 91,2
1995 75,0 85,5 89,4 91,5
1996 74,5 85,2 89,2 91,1
1997 70,9 85,8 88,8 90,8
1998 67,6 83,8 87,7 91,3
1999 64,6 83,3 88,2 91,0
2000 61,1 81,1 87,6 90,6
2001 60,6 81,2 85,8 89,8
2002 57,3 78,5 85,8 89,7
2003 57,7 77,4 85,3 89,2
2004 56,2 74,0 84,3 88,3
2005 54,9 72,4 83,2 87,6
2006 52,4 73,1 82,4 86,4
2007 47,9 69,5 80,1 85,3
2008 41,2 64,6 77,4 81,0
2009 40,2 59,7 74,2 82,2
2010 35,8 60,5 74,1 82,4
2011 35,6 59,6 72,2 80,7
2012 36,5 56,1 70,7 80,4
2013 38 57 70 81
2014 37 56 67 79
2015 37 55 66 77