Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass år 1990-2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Den fackliga anslutningen bland arbetare nådde sin högsta notering år 1995 då 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den minskade med cirka en procentenhet per år ner till dagens 65 procent.

Även för tjänstemän har den fackliga anslutningen minskat sedan 1990-talet. Dock inte lika mycket som för arbetare och de senaste sju åren har den fackliga anslutningen vänt uppåt för tjänstemän.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass Samtliga anställda Arbetare Tjänstemän
1990 82 83,5 81,0
1991 81 82,8 81,0
1992 83 85,2 82,7
1993 85 87,1 83,6
1994 85,7 87,2 83,4
1995 85 87,7 83,9
1996 85 87,5 83,1
1997 84 86,8 82,3
1998 83,5 86,1 81,4
1999 83 85,0 81,0
2000 83 84,5 80,0
2001 82 83,6 78,4
2002 81 83,0 78,6
2003 80 82,4 79,2
2004 80 81,3 78,0
2005 79 80,1 78,6
2006 78 79,1 77,4
2007 75,46 76,3 74,8
2008 71,78 72,0 71,6
2009 71,5 71,1 71,8
2010 72,1 70,6 73,3
2011 71,3 68,7 73,2
2012 70,8 68,1 72,7
2013 71,4 68,3 73,5
2014 71 67 74
2015 71 65 74