Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass år 1990-2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Minskningen av den fackliga anslutningen tycks ha hejdats

I drygt 20 år har den fackliga anslutningen minskat bland arbetare, från närmare 90 procent i mitten av 1990-talet ner till drygt 61 procent år 2022. De tre senaste åren har dock den fackliga anslutning inte minskat närnvärt bland arbetare då den legat runt 61 procent år 2019-2022, förutom år 2021 då den steg till 63 procent. Detta var dock troligen en effekt av pandemin då många med osäkra anställningar och låg grad av facklig anslutning förlorade sina jobb under pandemiåren. 

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass Samtliga anställda Arbetare Tjänstemän
1990 82 83,5 81,0
1991 81 82,8 81,0
1992 83 85,2 82,7
1993 85 87,1 83,6
1994 85,7 87,2 83,4
1995 85 87,7 83,9
1996 85 87,5 83,1
1997 84 86,8 82,3
1998 83,5 86,1 81,4
1999 83 85,0 81,0
2000 83 84,5 80,0
2001 82 83,6 78,4
2002 81 83,0 78,6
2003 80 82,4 79,2
2004 80 81,3 78,0
2005 79 80,1 78,6
2006 78 79,1 77,4
2007 75,46 76,3 74,8
2008 71,78 72,0 71,6
2009 71,5 71,1 71,8
2010 72,1 70,6 73,3
2011 71,3 68,7 73,2
2012 70,8 68,1 72,7
2013 71,4 68,3 73,5
2014 71 67 74
2015 71 65 74
2016 70 64 74
2017 70 63 74
2018 69 62 73
2019 68 61 72
2020 68 61 72
2021 70 63 74
2022 70 61 74