Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass år 2015. Procent


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Första kvartalet år 2015 var 71 procent av samtliga anställda (exkl heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var andelen 65 procent och bland tjänstemän, 74 procent.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass. Kv1 2015 Arbetare Tjänstemän Samtliga
Procent 65,3 74,4 70,8